Хугацаа Үнэ Урамшуулал Хэмнэлт
1 сар 91,000₮
3 сар 270,000₮ 1 сар 94,000₮
6 сар 530,000₮ 3 сар 289,000₮
12 сар 900,000₮ 6 сар 738,000₮
НЭГ УДААГИЙН БЭЛТГЭЛ 10,000₮
ЖИЧ: ОЮУТАН, СУРАГЧИД 10% ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ХИЧЭЭЛЛЭНЭ.